Johansenova individualizovaná poslechova stimulace

Johansenova individualizovaná poslechová stimulace (JIAS) je metoda, která využívá neuroplasticity mozku. Pomocí poslechu individuálně frekvenčně upravených hudebních skladeb dochází k jeho stimulaci skrze sluchový systém. Speciálně zkomponovaná syntetická a instrumentální hudba cíleně podporuje nebo tlumí určité frekvenční oblasti sluchového spektra. Stimulují se tak nervové dráhy mozku a zvyšuje se počet mozkových synapsí. Poslechový program je individualizovaný a upravený na míru.

Pro koho je program určen?

Je vhodný pro děti i dospělé s nálezem v oblasti řečových a jazykových dovedností, dále se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), s poruchami pozornosti (ADHD, ADD) a osobám s poruchami autistického spektra. Dále napomáhá lidem s přecitlivělostí na zvuky a nedostatkem sebevědomí. Poslechový program napomáhá s komunikačními dovednostmi, výslovností, porozuměním řeči a textu. Přináší zlepšení v oblasti čtení, psaní a také koncentrace. Má pozitivní vliv na emoční vnímání a sebevědomí. 

JIAS je plně individualizovaný potřebám klienta. Poslechový program se může vytvořit všem klientům, u kterých se s ohledem na jejich znevýhodnění nedá uskutečnit vyšetření. Může se jednat například o osoby s hlubšími formami postižení, nespolupracujícími klienty a další. Při těchto příkladech se využívá informací vycházejících z důkladné osobní anamnézy.

Jak Johansenova individualizovaná stimulace funguje?

JIAS stimuluje a ovlivňuje různé oblasti mozku, které jsou spojené se sluchovým vnímáním a zpracováním zvuků. Poslechový program má za cíl aktivovat neuroplasticitu mozku, což je schopnost mozku přizpůsobit se a přestavovat své funkce.

Během JIAS jsou klientům přehrávány individuálně přizpůsobené skladby obsahující zvuky s různými frekvencemi, intenzitami a modulacemi. Tyto skladby jsou navrženy tak, aby stimulovaly specifické oblasti sluchového systému a aktivovaly nervové spoje spojené se sluchem.

JIAS se zaměřuje na různé úrovně sluchového vnímání a zpracování. Program může pozitivně ovlivnit následující oblasti:

 • Vnitřní ucho: Skladby v JIAS mají různé frekvence a dynamiky, které aktivují sluchové buňky a receptory v uchu. To může pomoci posílit a zlepšit funkci vnitřního ucha.
 • Vnitřní ucho: Skladby v JIAS mají různé frekvence a dynamiky, které aktivují sluchové buňky a receptory v uchu. To může pomoci posílit a zlepšit funkci vnitřního ucha.
 • Kognitivní funkce: Může mít také pozitivní vliv na kognitivní funkce, jako je paměť, pozornost a koncentrace. Sluchová stimulace může posílit propojení mezi sluchovými a kognitivními oblastmi mozku, což přispívá ke zlepšení schopnosti zpracovávat a interpretovat zvukové informace.

Celkově lze říct, že JIAS aktivuje a posiluje sluchový systém a související oblasti mozku. Tím pomáhá zlepšit sluchové vnímání, zpracování zvuků, kognitivní funkce a posílit sebevědomí.

Historie

Historie Johansenovy individualizované poslechové terapie sahá až do 90. let 20. století. Tato terapeutická metoda byla vyvinuta norským výzkumníkem Kjellem Johansenem.

Původní inspirace pro JIAS vychází z práce francouzského lékaře Dr. Alfreda Tomatisa a jeho metody známé jako Tomatisova metoda. Dr. Tomatis byl otorhinolaryngolog se specializací na oblast sluchu a komunikace. Jeho výzkum se zaměřoval na vztah mezi sluchem a různými aspekty lidského života, včetně učení, komunikace a emocionálního stavu. Tomatis vyvinul metodu, která využívala zvukovou stimulaci k léčbě sluchových poruch a zlepšení sluchového vnímání. Na základě Tomatisovy metody vyvinul Kjell Johansen svou vlastní terapeutickou metodu, kterou nazval Johansenova individualizovaná poslechová terapie.

Průběh Johansenovy individualizované poslechové stimulace

Průběh JIAS může být rozdílný s ohledem na individuální potřeby každého klienta. JIAS se zaměřuje na individuální přístup a přizpůsobuje se pro každého pacienta na základě jejich specifických potřeb a sluchového profilu.

Prvním krokem pro vytvoření individualizovaného poslechového programu je vstupní vyšetření. To se skládá z několika částí: 

 • Monoaurální audiometrie: Cílem vyšetření je zjistit aktuální sluchový profil klienta pro vytvoření poslechových skladeb. 

 • Binaurální audiometrie: Při binaurální audiometrii se hodnotí, jaké ucho je dominantní při zpracování zvukových vjemů. Hodnotí se také sluchový profil při vnímání zvuku v prostoru.
 • Poslechový test: Při několika poslechových testech se zabýváme tím, jaké ucho je dominantní při vyhodnocování mluveného slova. Věnuje se také pozornost kvalitě sdělených informací.
 • Vyšetření laterality: Při vyšetření laterality se zkoumá, jaké oko, ruka, noha a hemisféra je dominantní při vykonávání různorodých činnostech.
 • Osobní anamnéza: Klíčovou roli pro vytváření poslechového programu hraje osobní anamnéza klienta. Ta se získává prostřednictvím osobního nebo telefonického rozhovoru s klientem, případně jeho zákonnými zástupci.

U klientů, kteří nejsou schopni projít audiometrickým vyšetřením, poslechovým testem a vyšetřením laterality, se poslechový program tvoří na základě osobní anamnézy. Není také nutné absolvovat všechny vyšetření pro vytvoření poslechových skladeb. Tato možnost je velkou výhodou u klientů, kterým z různých důvodů nemohou absolvovat část nebo celé vyšetření. 

Na základě vstupního vyšetření je vytvořen poslechový program, který se skládá z různého množství skladeb v délce 7–10 minut. K programu obdržíte seznam, jaké skladby máte kdy poslouchat. Klient užívá JIAS prostřednictvím mobilní aplikaci dostupnou na mobilech se systémem Android i iOS. Při poslechu se užívají kvalitní drátová zvukařské sluchátka. Bluetooth sluchátka se nepoužívají, protože nenabízí dostatečnou kvalitu zvuku.Drátová sluchátka si klient, případně zákonní zástupci zakoupí před vstupním vyšetřením. Při vytváření skladeb se berou v úvahu i frekvenční zkreslení sluchátek. Klient poslouchá hudbu v nejvyšší, nejvěrohodnější a nejlepší kvalitě přes mobilní aplikaci, většinou po dobu 6 až 8 týdnů.

Po dokončení prvního poslechového setu následuje kontrolní vyšetření, které má za cíl zhodnotit dopad poslechové terapie. Kontrolní vyšetření se skládá z monoaurální audiometrie, binaurální audiometrie, poslechového testu a osobního rozhovoru. Na základě těchto údajů se vytváří další poslechový set, která se opět užívá po dobu 6 až 8 týdnů. Poté se celý proces opakuje po dosažení stanovených cílů. Minimální počet vytvořených poslechových setů pro terapeutický účinek je 4 až 6.

Výhody Johansenovy individualizované poslechové stimulace

 • Všechny poslechové sety jsou individualizované. Výběr skladeb a jejich úprava probíhá na základě vstupního vyšetření, anamnézy, cílů stimulace a dalších proměnných. Při tvorbě poslechového setu je bráno v potaz i frekvenční zkreslení sluchátek, skrze které bude klient hudbu poslouchat.
 • Je možné vytvořit poslechový set bez nutnosti účasti na vstupním vyšetření. K tomuto kroku přistupujeme v případě, když není možné klienta vyšetřit s ohledem na jeho znevýhodnění, případně pokud klient bydlí daleko od našeho zařízení.
 • JIAS klienti poslouchají skrze mobilní aplikaci dostupnou pro všechny zařízení iOS a Android. Není nutné využívat CD přehrávače a ani dalších speciálních zařízení.
 • Při poslechu se využívá běžné dostupných kabelových sluchátek. Nejčastěji se jedná o sluchátka AKG K52 nebo AKG K72, jež nabízejí dostatečnou kvalitu za příznivou cenu. Nevyužívají se bluetooth sluchátka, protože neposkytují vysokou kvalitu zvuku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *