Nácvik sociálních dovedností

Při individuálním nácviku sociálních dovedností se zaměřujeme na osobnostní rozvoj dítěte, kompenzaci nevhodných a neefektivních modelů chování a nácvik sociální komunikace. V průběhu kurzu vaše dítě naučíme zdravě prosazovat své postoje a zájmy, reagovat na své okolí přiměřeným způsobem a lépe zvládat náročné situace. Nácvik sociálních dovedností probíhá hravou formou pomocí prožitkových aktivit, interaktivních materiálů, hraní názorných scének, rozebírání zažitých událostí a dalších technik. Lekce jsou vhodné pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže s ADHD, PAS, specifickými poruchami učení a poruchami chování.

S čím může nácvik sociálních dovedností pomoci:

Jak probíhá terapie?

Při prvním setkání si společně s dítětem a rodiči řekneme, čemu se budeme věnovat, co je cílem nácviku. Na základě toho volíme pracovní postupy – zda budeme pracovat slovem, pomocí imaginativních karet, piktogramů, či dalších technik. V průběhu naplánovaných lekcí se věnujeme naplnění předem učených cílů, běžná délka je 50 minut. V závěru následuje krátký rozhovor s rodičem, kdy hodnotíme proběhlé setkání a plánujeme postupy v dalších lekcích.

Kontaktní údaje