Muzikoterapie

Muzikoterapie využívá hudby a zvuků pro nehudební cíle

Muzikoterapii využívá hudby a zvuků pro rozvinutí, obnovení a nabytí nových schopností a dovedností. Terapie se přizpůsobuje každému individuálně.  Probíhá hravou a zábavnou formu. Je vhodná pro všechny věkové kategorie dětí s ADHD, PAS, specifickými poruchami učení a poruchami chováníMuzikoterapii poskytujeme v součinnosti s dalšími terapiemi pro dosažení komplexní péče, viz. naše filozofie.

Muzikoterapie napomáhá v rozvoji…

Jak probíhá muzikoterapie?

V rámci prvního sezení s vámi terapeut probere, čemu se budete v muzikoterapii věnovat a celkovou anamnézu vašeho dítěte. V rámci sezení proběhne prvotní muzikoterapeutický kontakt s dítětem. Na základě všech výstupu terapeut ve spolupráci s vámi stanoví terapeutické cíle, kterým se budete v průběhu terapie věnovat. Dále se určí délka terapeutické intervence a jaké muzikoterapeutické techniky se při práci využijí.

V následujících terapeutických sezení se bude terapeut věnovat vašemu dítěti pro naplnění terapeutických cílů. V závěru každého sezení s vámi zhodnotíme průběh sezení a naplánujeme další terapeutický postup.

Délka sezení činí 50 min. Na muzikoterapii pracujeme skrze hru na hudební nástroje, zpěv, tělesná cvičení s hudbou, hru na tělo, dramatizaci zpívané písně a mnoho dalšího.

Kontaktní údaje