Johansenova individualizovaná poslechová stimulace

Johansenova individualizovaná poslechová stimulace (JIAS) je poslechový program, který využívá individuálně frekvenčně upravených hudebních skladeb ke stimulaci mozku. Vychází z výzkumů Alfreda Tomatisa. Speciálně zkomponovaná syntetická a instrumentální hudba cíleně podporuje nebo tlumí určité frekvenční oblasti sluchového spektraStimulují se tak nervové dráhy mozku a zvyšuje se počet mozkových synapsí. Poslechový program je individualizovaný a upravený na míru.

JIAS napomáhá v rozvoji...

Pro koho je program vhodný?

JIAS program je určen pro děti i dospělé s nálezem v oblasti řečových a jazykových dovedností, dále se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), s poruchami pozornosti (ADHD, ADD) a osobám s poruchami autistického spektraDále napomáhá lidem s přecitlivělostí na zvuky a nedostatkem sebevědomí

Průběh terapie

Prvním krokem pro účelnou terapii je prvotní vyšetření klienta. Nabízíme dvě možnosti vstupního vyšetření

Na základě těchto údajů je vytvořen hudební set pro daného jedince i s přesnými instrukcemi, jak jednotlivé skladby poslouchat a po jak dlouhou dobu. Poslech jednotlivých skladeb většinou nepřesahuje 10 – 15 minut a jednotlivý hudební set je aplikován po několik týdnů. Po této době dochází ke kontrole a opětovnému vyšetření. Na základě těchto údajů se stanovuje další postup terapie. Při poslechu se využívají běžně dostupná uzavřená sluchátka. Poskytovatel programu doporučuje sluchátka AKG K72 a AKG K52.

Délka poslechového programu

Délka poslechového programu je individuální a záleží na konkrétních obtížích daného člověka. Pro dosažení terapeutického účinku je optimální vytvořit 4 až 6 poslechových setů, přičemž délka každého z nich může být od 6 do 8 týdnů

Cena poslechového programu

Pro vytvoření individualizovaného poslechového programu je potřeba projít vstupním vyšetřením. Nabízíme dvě možnosti vstupního vyšetření:

Na základě získaných údajů poskytovatel JIAS vytvoří poslechový program na míru, který se poslouchá prostřednictvím mobilní aplikace. Poplatek za tvorbu poslechového setu činí 1400 Kč. Hradí se v hotovosti při vstupním vyšetření. V případě dálkového vyšetření je částka hrazena bankovním převodem. 

Kontrolní vyšetření může opět probíhat formou osobní návštěvy nebo na dálku.

Kontaktní údaje