Nabídka pro MŠ a ZŠ

Pro mateřské a základní školy nabízíme:

Screningová logopedická a speciálně - pedagogická vyšetření

Screeningová logopedická vyšetření dětí v MŠ a screeningová logopedická a speciálně pedagogická vyšetření předškoláků a mladších školáků v prostorách vašich zařízení.

Skupinovou logopedii pro děti (Logohrátky)

Jedná se o program na jednu vyučovací hodinu (45 min.) pro malou skupinu dětí ve věku od tří let, spočívající v nácviku správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, artikulačních a logopedických cvičení, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí.

Individuální logopedickou péči

Kompletní logopedická péče o všechny typy logopedických vad (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie, afázie a další poruchy řeči) u všech věkových kategorií, v častosti adekvátní věku, nálezu a potřebám klienta.

Odborné vedení a konzultace v oblasti speciální pedagogiky a logopedie

Odborné logopedické a speciálně - pedagogické vedení zaměstnanců jeslí a MŠ, konzultace pro učitele ZŠ.

Individuální a skupinovou muzikoterapii

Nabízíme individuální a skupinovou muzikoterapii pro dětí ve vašem zařízení. Více nalezete na následující stránce.

Přednášky a besedy

Poskytujeme odborné přednášky z oblasti logopedie, speciální pedagogiky, psychologie a muzikoterapie.

Preventivní program Druhý krok

Jedná se o ucelený preventivní program určený pro žáky 1. - 3. třídy. Pracuje se s celý třídním kolektivem. Více informací naleznete na následující stránce. ​

Screningová logopedická a speciálně - pedagogická vyšetření

Screeningová logopedická vyšetření dětí v MŠ a screeningová logopedická a speciálně pedagogická vyšetření předškoláků a mladších školáků v prostorách vašich zařízení.

Skupinovou logopedie pro děti (Logohrátky)

Jedná se o program na jednu vyučovací hodinu (45 min.) pro malou skupinu dětí ve věku od tří let, spočívající v nácviku správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, artikulačních a logopedických cvičení, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí.

Individuální logopedickou péči

Kompletní logopedická péče o všechny typy logopedických vad (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie, afázie a další poruchy řeči) u všech věkových kategorií, v častosti adekvátní věku, nálezu a potřebám klienta.

Odborné vedení a konzultace v oblasti speciální pedagogiky a logopedie

Odborné logopedické a speciálně - pedagogické vedení zaměstnanců jeslí a MŠ, konzultace pro učitele ZŠ.

Individuální a skupinovou muzikoterapii

Nabízíme individuální a skupinovou muzikoterapii pro dětí ve vašem zařízení. Více nalezete na následující stránce.

Přednášky a besedy

Poskytujeme odborné přednášky z oblasti logopedie, speciální pedagogiky, psychologie a muzikoterapie.

Preventivní program Druhý krok

Jedná se o ucelený preventivní program určený pro žáky 1. - 3. třídy. Pracuje se s celý třídním kolektivem. Více informací naleznete na následující stránce. ​

Objednávání

Speciálně-pedagogická a logopedická vyšetření, poradenství a přednášky zajišťuje PaedDr. Irena Vacková. Muzikoterapii a preventivní program Druhý krok objednávejte u Mgr. Tomáše Vacka. Objednávat se můžete na stránce Kontakty a objednávání..