Logopedie

V oblasti logopedie nabízíme: 

Logopedii poskytujeme v součinnosti s dalšími terapiemi pro dosažení komplexní péče, viz. naše filozofie. ​

Logopedickou péči

Kompletní logopedická péče o všechny typy logopedických vad (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie, afázie a další poruchy řeči) u všech věkových kategorií, v častosti adekvátní věku, nálezu a potřebám klienta.

Skupinovou logopedie pro děti (Logohrátky)

Jedná se o program na jednu vyučovací hodinu (45 min.) pro malou skupinu dětí ve věku od tří let, spočívající v nácviku správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, artikulačních a logopedických cvičení, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí.

Skupinová logopedická a speciálně pedagogická práce s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky (Předškolák)

Program na jednu hodinu (60 min.) pro malou skupinu předškoláků a dětí s odkladem školní docházky, zaměřený na rozvoj dalších jazykových rovin (tvarosloví, větná skladba, podpora praktického užití řeči atd.), rozvoj zrakového a sluchového vnímání (sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek atd.), pravolevé orientace, pozornosti, grafomotoriky, tedy všech předškolních dovedností.

Konzultace v oblasti logopedie

Nabízíme konzultace v oblasti logopedie pro rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele.

Logopedickou péči

Kompletní logopedická péče o všechny typy logopedických vad (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie, afázie a další poruchy řeči) u všech věkových kategorií, v častosti adekvátní věku, nálezu a potřebám klienta.

Skupinovou logopedie pro děti (Logohrátky)

Jedná se o program na jednu vyučovací hodinu (45 min.) pro malou skupinu dětí ve věku od tří let, spočívající v nácviku správného dýchání, rozvoji celkové motoriky a zejména motoriky mluvidel, rytmizaci, artikulačních a logopedických cvičení, vyvozování jednotlivých hlásek hravou formou a seznámení s logopedickými říkankami. Tento program napomáhá správnému rozvoji mluvních dovedností a k odstranění vývojových patlavostí.

Skupinová logopedická a speciálně pedagogická práce s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky (Předškolák)

Program na jednu hodinu (60 min.) pro malou skupinu předškoláků a dětí s odkladem školní docházky, zaměřený na rozvoj dalších jazykových rovin (tvarosloví, větná skladba, podpora praktického užití řeči atd.), rozvoj zrakového a sluchového vnímání (sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek atd.), pravolevé orientace, pozornosti, grafomotoriky, tedy všech předškolních dovedností.

Konzultace v oblasti logopedie

Nabízíme konzultace v oblasti logopedie pro rodiče, učitele, asistenty pedagoga a vychovatele.

Objednávání

Logopedii zajišťuje PaedDr. Irena Vacková. Objednávat se můžete na stránce Kontakty a objednávání.