Preventivní program Druhý krok

Pro třídy ZŠ a MŠ nabízíme program Druhý krok. Jedná se o preventivní program zaměřený na sociální a emocionální učení dětí. Vychází z amerického programu Second step, který se rychle rozšířil do dalších států. Jeho cílem je potřebný rozvoj dětí v sociální a emocionální sféře, zejména:

V rámci programu se učení necílí pouze na dovednosti dítěte, ale i schopnosti vztahující se k druhým lidem. Program se skládá ze tří částí:

Program se skládá z dvaceti dvou na sebe navazujících lekcí a je určen pro děti MŠ a pro žáky 1. - 3. třídy ZŠ.

Program pracuje nejen s osobností dítěte, ale i s jeho vztahy s okolím (školní a rodinné prostředí). Děti jsou vedeny k řešení mezilidských vztahů pozitivním a společensky přijatelným způsobem. Výuka probíhá v rámci školní třídy, hravou formou pomocí diskuzí, hraní rolí a procvičováním modelových situacích. Jsou využívány příběhy, aktivity zážitkového charakteru, fotografie a plakáty. Velkou výhodou je systematičnost a dlouhodobost programu. Druhý krok přináší dítěti porozumění nejen sobě, ale i vztahům kolem něj zábavným způsobem.

Objednávání

Preventivní program Druhý krok zajišťuje Mgr. Tomáš Vacek. Objednávat se můžete na stránce Kontakty a objednávání.