Psychoterapeutické poradenství

Nabízíme individuální psychoterapeutické poradenství pro děti a mládež. Pomáhá jim v jejich rozvoji i spokojenosti v životě. Terapie se přizpůsobuje individuálně každému na míru.

S čím může terapie pomoci:

Jak probíhá terapie?

Při prvním setkání si společně s dítětem a rodiči řekneme, čemu se budeme věnovat, co je cílem terapie. Na základě toho určíme terapeutické postupy – zdali budeme pracovat slovem, pomocí imaginativních karet, či dalších technik. V průběhu naplánovaných konzultací se věnujeme naplnění terapeutických cílů, běžná délka je 50 min. V závěru následuje krátký rozhovor s rodičem, kdy hodnotíme proběhlé setkání a plánujeme další postupy v terapii.

Kontaktní údaje