Jak na vizualizaci času, po který se má dítě věnovat zadané činnosti? 

Při naší práci se často setkáváme s problémem, jak dítěti znázornit čas, po který se bude muset věnovat určitému zadanému úkolu. Typická situace vypadá následovně: Při muzikoterapii se věnujeme rozpoznávání jednotlivých emocí a popisujeme si, kdy jsme se tak naposledy cítili. Dítě se začne „ošívat“, ztrácen pozornost. Je zřejmé, že je to pro něj již dlouhé. Samozřejmě je motivován nějakou jeho oblíbenou činností, například hrou na hudební nástroj, ale přesto… Jak ale znázornit čas, po který se musí dokončení úkolu věnovat? Jak pomoci s vizualizací u dětí, které ještě neumí hodiny, nebo je pro ně těžké je pochopit?

V praxi se nám osvědčily dva způsoby. První z nich jsou jednoduché přesýpací hodiny, jež nám pomohou znázornit zbývající čas. Dítěti stačí vysvětlit, že když se všechen písek přesype do spodní části hodin, může se věnovat oblíbené činnosti.

Přesýpací hodiny

Druhým způsobem je kuchyňská minutka. Ta, na rozdíl od přesýpacích hodin, nám dovoluje nastavit si konkrétní měřený čas. Minutka by měla být co nejjednodušší a neměla by zbytečně odvádět pozornost dítěte. Nevýhodou je hlasový signál ohlašující konec měřeného času. Ten může být pro některé děti nepříjemný a může u nich vyvolat i negativní reakci. Raději nepoužíváme digitální minutky, nebo minutky v telefonu. Myslíme si, že elektronika zbytečně odvádí pozornost dětí. Výbornou zkušenost máme s minutkou TFA Puck, kde je zbývající čas zvýrazněn červenou barvou, což vizualizaci ještě napomáhá.

Ukázkové video minutky TFA Puck

Znázornění času může dítěti pomoci udržet jeho motivaci (vůli) ke splnění zadaného úkolu. Může nám také pomoci s tréninkem koncentrace pozornosti. Při tréninku začínáme s malými časovými intervaly, které postupně prodlužujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *