Spolupracujeme s:

Centrum Filip – PhDr. Jiřina Brejchová – oblast péče o nadané a mimořádně nadané

Red Tulip – neuro-vývojová terapie

Středisko Sdílení – PaedDr. et. Mgr. Hana Žáčková