Vyšetření PaedDr. Mgr.  Hany Žáčkové

Další vyšetření proběhne 20. 6. Konzultace si můžete objednávat na info@poradenstvi-kopretina.cz.

Kopretinovec – 3. ročník letní dětské skupiny

Poradenství Kopretina pořádá v termínu od 1. 7. do 5. 7. 2019 pro své klienty speciální dětskou skupinu s odbornou logopedickou a terapeutickou péčí.

Program od 9:00 do 17:00 tvoří:

  • dopolední intenzivní logopedie (individuální, skupinová) v Kopretině i venku
  • neuro – vývojová stimulace
  • muzikoterapie, hudební dílny
  • speciálně pedagogická péče a rozvíjející hry
  • čtení s porozuměním a navazující výtvarné činnosti
  • tématické vycházky, koupání (dle počasí)

Cena je 1250 Kč/den. V ceně je zahrnuto odborné vedení, zdravotní dohled, materiály, jízdné a celodenní strava.

Přihlašování dětí probíhá po individuální konzultaci v rámci vašich návštěv v Poradenství Kopretina.