Vyšetření PaedDr. Mgr.  Hany Žáčkové

Ve dnech 26. 4., 24. 5. a 21.6.. Její vyšetření a konzultace si můžete objednávat na info@poradenstvi-kopretina.cz.

Předškolák 

Od druhého pololetí školního roku bude opět probíhat kurz Předškolák.  Jedná se o skupinovou speciálně pedagogickou práci s předškoláky a dětmi s odkladem školní docházky – program na jednu hodinu (60 min) pro skupinu maximálně šesti dětí, zaměřený na rozvoj a podporu všech nutných předškolních dovedností (zrakové vnímání, sluchové vnímání – sluchové rozlišování, analýza a syntéza hlásek, pravolevé orientace, pozornosti, grafomotoriky a dalšího).

Skupina A začíná v pondělí 22.1.2018 a dále každé pondělí od 16.00 do 17.00 v prostorech Poradenství Kopretina. Poslední lekce 11.6.

Skupina B začíná v úterý 23.1.2018 a dále každé úterý od 16.00 do 17.00 tamtéž. Poslední lekce 19.6.

Cena je 2400 Kč za pololetí – 20 lekcí po 60 min, 120 Kč za lekci.

Přihlašujte se na info@poradenstvi-kopretina.cz, uveďte skupinu A, nebo B

Kapacita je omezena, přednostně jsou zařazováni klienti Poradenství Kopretina.

Kopretinovec-letní  logopedická a terapeutická skupina pro děti

Na začátku července 2018 se bude konat druhý ročník letní logopedické a terapeutické skupiny.