Vyšetření PaedDr. Mgr.  Hany Žáčkové

Ve dnech 21. 6., 20. 9., 25. 10., 29. 11. a 13. 12. Její vyšetření a konzultace si můžete objednávat na info@poradenstvi-kopretina.cz.

KOPRETINOVEC – 2. ROČNÍK LETNÍ DĚTSKÉ SKUPINY

Poradenství Kopretina pořádá v termínu od 9. 7. do 13. 7. 2018 pro své klienty speciální dětskou skupinu s odbornou logopedickou a terapeutickou péčí.

Program od 9:00 do 17:00 tvoří:

  • dopolední intenzivní logopedie (individuální, skupinová) v Kopretině i venku
  • neuro – vývojová stimulace (pondělí-úterý)
  • muzikoterapie, hudební dílny (středa-pátek)
  • speciálně pedagogická péče a rozvíjející hry
  • čtení s porozuměním a navazující výtvarné činnosti
  • tématické vycházky, koupání (dle počasí)

Cena je 1000 Kč/den. V ceně je zahrnuto odborné vedení, zdravotní dohled, materiály, jízdné a celodenní strava.

Přihlašování dětí probíhá po individuální konzultaci v rámci vašich návštěv v Poradenství Kopretina.