fbpx

Muzikoterapie

Muzikoterapie, společně s arteterapií, dramaterapií a taneční terapií, patří do tzv. expresních terapií. Ty využívají „léčebného“ potenciálu umění. U muzikoterapie je to hudba, případně zvuk. Muzikoterapii můžeme tedy označit jako využívání hudby a zvuků pro rozvinutí, obnovení a pozitivní změnu v životě jedince. Může se týkat tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních aspektů člověka.

Hudba v životě v lidí hraje velice důležitou roli již od nepaměti. Každý člověk má schopnost jí vytvářet. Potenciál hudby, případně zvuku, spočívá v její schopnosti ovlivňovat emocionální a biochemický stav člověka. Při jejím vědomém využití může pozitivně působit na naše tělo i duši.

Terapie se může zaměřovat na následující oblasti:

  • hrubou a jemnou motoriku, pohybovou koordinaci,
  • sociální dovednosti,
  • řeč a komunikaci,
  • citové prožívání a ovládání emocí,
  • relaxaci,
  • sebevyjádření a rozvoj kreativity.

V rámci našich služeb vám nabízíme skupinovou i individuální formu muzikoterapie pro děti a mládež:

  • Individuální muzikoterapie je zaměřena na konkrétního klienta.
  • Skupinová muzikoterapie probíhá v kolektivu minimálně šesti dětí.

Při muzikoterapii si děti vyzkouší různé muzikoterapeutické techniky, hru na hudební nástroje (perkusivní nástroje, vlastnoručně vyrobené nástroje), rytmizaci a zpěv, tělesná cvičení s hudbou, hru na tělo, dramatizaci zpívané písně a mnoho dalšího.

Muzikoterapii vede Mgr. Tomáš Vacek.

error: Content is protected !!