fbpx

Ceník platný pro školní rok 2019 – 2020:

Logopedie

 • 1.návštěva – vstupní vyšetření, založení karty a konzultace, 60 – 120 min.: 1200 – 2000 Kč
 • Další návštěva, 60 min.: 500 Kč
 • Vypracování zprávy (dle rozsahu a časové náročnosti): 1000 – 2500 Kč

Psychologie – PaedDr. Mgr. Hana Žáčková

Komplexní vyšetření:

 • Školáci: 1500 Kč, kontrolní vyšetření: 1200 Kč
 • Předškoláci a mladší: 1200 Kč, kontrolní vyšetření: 1000 Kč
 • Konzultace, 60 min.: 800 Kč

Psychologie PhDr. Jiřina Brejchová

 • Rodinné poradenství a konzultace, 60 min.: 800 Kč

Speciální pedagogika

 • Vstupní diagnostika pro potřeby následné práce, 60 – 180 min.: 1200 – 2500 Kč
 • Individuální práce, 60 min.: 500 Kč
 • Mezinárodní metoda Instrumentálního obohacování R. Feuersteina FIE, 60 min.: 500 Kč
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – MAXÍK a Percepční a motorické oslabení ve školní praxi pro žáky ZŠ, SŠ, 60 min.: 800 Kč (sazba stanovena PRODYS, o. s.)

Muzikoterapie (individuální)

 • 1.návštěva – založení karty a konzultace: 800 Kč
 • Další návštěva, 50 min.: 500 Kč

Online muzikoterapie

 • 1. návštěva, 50 min. – vstupní konzultace: zdarma
 • Další návštěva, 50 min.: 400 Kč

Johansenova individualizovaná poslechová stimulace

 • 1. návštěva – osobní vyšetření v Poradenství Kopretina (anamnestický rozhovor, audiometrické vyšetření, vyšetření laterality) 60 – 150 min.: 1500 Kč 
 • 1. návštěva – vyšetření pomocí telefonu, či jiného nástroje pro online komunikaci (anamnestický rozhovor): 45 min.: 800 Kč
 • Kontrolní vyšetření – osobní vyšetření v Poradenství Kopretina (anamnestický rozhovor, audiometrické vyšetření, vyšetření laterality) –  čas se odvíjí od spolupráce klienta: 1000 Kč
 • Kontrolní vyšetření – vyšetření pomocí telefonu, či jiného nástroje pro online komunikaci (anamnestický rozhovor): 45 min.: 500 Kč
 • Tvorba programu pro CD poskytovatelem v SR: 1500 Kč
 • Tvorba programu pro mobilní aplikaci poskytovatelem v SR: 1200 Kč

Homeopatie

 • 1. návštěva – homeopatická konzultace, výběr homeopatického léku, 60-90 min.: 600 Kč

 • Další návštěva – kontrola stavu a další postup, 30 min.: 200 Kč

Skupinové práce při počtu 6 dětí

 • Muzikoterapie: 150 Kč za lekci (60 min.)
 • Program „Druhý krok“: 200 Kč za lekci (60 min.)
 • Předškolák:  150 Kč za lekci (60 min.)
 • IQ+ :  150 Kč za lekci (60 min.)

Kurzovné se platí za celé pololetí/program. Cena je násobek lekce a počtu týdnů. 

Screeningová vyšetření pro MŠ a ZŠ

 • Cena je smluvní (obvykle 150 Kč za logopedický screening mladšího dítěte a 200 Kč za screening předškoláka a mladšího školáka) podle počtu dětí, doby nutné k vyhodnocení a vzdálenosti zařízení

Logopedická péče v prostorech MŠ

 • Hodinová sazba je obvykle 600 Kč – záleží na počtu dětí a vzdálenosti zařízení od našeho pracoviště

Program „Druhý krok“ v prostorech MŠ

 • Hodinová sazba je obvykle 600 Kč – záleží na počtu dětí a vzdálenosti zařízení od našeho pracoviště

Telefonické konzultace

 • Každých započatých 15 min.: 100 Kč

Domluvené termíny jsou závazné. Zrušení v den plánované návštěvy účtujeme 100% ceny výkonu jako storno poplatek. Zrušení jeden den před dnem plánované návštěvy účtujeme 50% ceny výkonu jako storno poplatek.  K tomuto opatření nás dohnali okolnosti, ale věříme, že je oprávněné a pochopitelné.

error: Content is protected !!