Logopedie

 • 1.návštěva – vstupní vyšetření, založení karty a konzultace:                 800 Kč
 • Další návštěva : 60 min.                                                                                                 400 Kč

      30 min. (vývojové patlavosti)                                                  200 Kč

 • Jednorázové vyšetření s vypracováním zprávy                                               1200 Kč
 • Vypracování zprávy (dle rozsahu a časové náročnosti)                400 – 2000 Kč

Psychologie

Mgr. Jan Szutkowski

 • Individuální sezení, 60 min.:                                                                                         500 Kč
 • Párové, rodinné sezení, 60 min. (1. setkání, 90 min.):                                    800 Kč

PaedDr. Mgr. Hana Žáčková

Komplexní vyšetření:

 • Školáci, 120 min.:                                                                                                              1200 Kč
 • Předškoláci a mladší, 90 min.:                                                                                      900 Kč
 • Konzultace, 60 min.:                                                                                                          600 Kč

Speciální pedagogika

 • Vstupní diagnostika pro potřeby následné práce, 60 min.:                          800 Kč
 • Individuální práce, 60 min.:                                                                                             400 Kč
 • Rozvíjející programy (Maxík)                                                                     
  • lekce, 30 min.:                                                                                                                  200 Kč
  • materiály                                                                                                                            400 Kč

Neuro – vývojová stimulace

 • 1.návštěva – vstupní vyšetření, založení karty a konzultace:                 800 Kč
 • Další návštěva : 50 min.                                                                                                 400 Kč

Muzikoterapie (individuální)

 • 1.návštěva – založení karty a konzultace:                                                          600 Kč
 • Další návštěva : 50 min.                                                                                                 400 Kč

Homeopatie

 • 1. návštěva – homeopatická konzultace                                                              600 Kč                         výběr homeopatického léku, 60-90 min.

 • Další návštěva – kontrola stavu a další postup: 30 min.                               200 Kč

Skupinové práce při počtu 6 dětí

 • Muzikoterapie: 150 Kč za lekci (60 min.)
 • Program „Druhý krok“: 200 Kč za lekci (60 min.)
 • Předškolák:  150 Kč za lekci (60 min.)
 • IQ+ :  150 Kč za lekci (60 min.)

Kurzovné se platí za celé pololetí/program. Cena je násobek lekce a počtu týdnů. 

Screeningová vyšetření pro MŠ a ZŠ

 • Cena je smluvní (obvykle 100 Kč za logopedický screening mladšího dítěte a 150 Kč za screening předškoláka) podle počtu dětí, doby nutné k vyhodnocení a vzdálenosti zařízení

Logopedická péče v prostorech MŠ

 • Hodinová sazba je obvykle 600 Kč – záleží na počtu dětí a vzdálenosti zařízení od našeho pracoviště

Program „Druhý krok“ v prostorech MŠ

 • Hodinová sazba je obvykle 600 Kč – záleží na počtu dětí a vzdálenosti zařízení od našeho pracoviště

Domluvené termíny jsou závazné. Zrušení v den plánované návštěvy účtujeme 100% ceny výkonu jako storno poplatek. Zrušení jeden den před dnem plánované návštěvy účtujeme 50% ceny výkonu jako storno poplatek.  K tomuto opatření nás dohnali okolnosti, ale věříme, že je oprávněné a pochopitelné.