fbpx

Pro třídy ZŠ a MŠ nabízíme program „Druhý krok“. Jedná se o preventivní program zaměřený na sociální a emocionální učení dětí. Vychází z amerického programu Second step, který se rychle rozšířil do dalších států. Jeho cílem je potřebný rozvoj dětí v sociální a emocionální sféře, zejména:

  • rozvoj empatie, neboli schopnosti porozumět emocím a motivům druhých
  • snížení agresivity
  • rozvíjení tolerance ke svému okolí
  • zlepšení spolupráce s ostatními
  • prevence chování, které může být pro dítě rizikové (záškoláctví, šikana a další)

V rámci programu se učení necílí pouze na dovednosti dítěte, ale i schopnosti vztahující se k druhým lidem. Program se skládá ze tří částí. První z nich se zaměřuje na rozvoj empatie, schopnosti rozpoznávat emoce u sebe a u druhých. Druhá se zaměřuje na učení strategií, jak pracovat se svými emocemi. Třetí pracuje se zvládáním hněvu. Program pracuje nejen s osobností dítěte, ale i s jeho vztahy s okolím (školní a rodinné prostředí). Děti jsou vedeny k řešení mezilidských vztahů pozitivním a společensky přijatelným způsobem. Výuka probíhá ve skupině maximálně šesti dětí, hravou formou pomocí diskuzí, hraní rolí a procvičováním modelových situacích. Jsou využívány příběhy, aktivity zážitkového charakteru, fotografie a plakáty. Velkou výhodou je systematičnost a dlouhodobost programu. „Druhý krok“ přináší dítěti porozumění nejen sobě, ale i vztahům kolem něj zábavným způsobem.

Program se skládá z dvaceti dvou na sebe navazujících lekcí a je určen pro děti MŠ a pro žáky 1. – 3. třídy ZŠ.

error: Content is protected !!