Pro mateřské školy a základní školy nabízíme:

 • Screeningová logopedická vyšetření dětí v MŠ a screeningová logopedická a speciálně pedagogická vyšetření předškoláků a mladších školáků v prostorách vašich zařízení.
 • Logohrátky a individuální logopedickou péči
 • Odborné logopedické a speciálně pedagogické vedení zaměstnanců jeslí a MŠ, konzultace pro učitele ZŠ.
 • Skupinovou muzikoterapii ve vašich zařízeních.
 • Přednášky, besedy:
  • Vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie
  • Logopedická prevence v předškolních zařízeních
  • Odměny a tresty ve výchově
  • Jak mluvit s dítětem
  • O vlivu hudby, muzikoterapie 
  • Proč děti lžou 
  • Děti a internet