fbpx

Muzikoterapie online

Co je muzikoterapie?

Muzikoterapie využívá hudby a zvuků s cílem zlepšit kvalitu života člověka a uspokojit jeho specifické potřeby. Terapie se přizpůsobuje konkrétním požadavkům a silným stránkám dané osoby, což umožňuje maximální přínos a příležitost pro osobní růst. 

Pro koho je určená?

Muzikoterapie je určená pro děti, které mají obtíže s emocemi, citovým prožíváním, kognitivními funkcemi, komunikací, pohybovou koordinací a motorikou.

K čemu je dobrá?

Při individuální muzikoterapie dochází skrze hudební interakci mezi dítětem a terapeutem k rozvoji jeho emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních dovedností. 

Terapie se může zaměřovat na následující oblasti: 

  • hrubou a jemnou motoriku, pohybovou koordinaci,
  • sociální dovednosti,
  • řeč a komunikaci,
  • citové prožívání a ovládání emocí, 
  • relaxaci, 
  • sebevyjádření a rozvoj kreativity.

Při muzikoterapii se využívá různých muzikoterapeutických technik, hry na hudební nástroje, rytmizace a zpěv, tělesná cvičení s hudbou, hra na tělo, dramatizace zpívané písně a mnoho dalšího. 

Jak probíhá muzikoterapie online?

Sezení probíhají online přes počítač, tablet, či chytrý telefon. Je nutné mít k dispozici v zařízení kameru a mikrofon. Při sezeních je většinou zapotřebí podpora rodiče nebo jiné osoby. Komunikace probíhá přes Skype, Zoom, či Google Hangouts. 

Cena a objednávání

První sezení (založení nové karty, konzultace) je zdarma. Poplatek za další terapii v délce 50 minut činí 400 Kč. Úhrada probíhá bankovním převodem. 

Pro objednání kontaktujte Mgr. Tomáše Vacka na 734 691 605 nebo muzikoterapie@poradenstvi-kopretina.cz

error: Content is protected !!