Johansenova individualizovaná poslechová stimulace (JIAS) je poslechový program, který využívá individuálně frekvenčně upravených hudebních skladeb ke stimulaci mozku.Speciálně zkomponovaná syntetická a instrumentální hudba cíleně podporuje, nebo tlumí určité frekvenční oblasti sluchového spektra, což stimuluje nervové dráhy mozku a zvyšuje počet mozkových synapsí. Program je individualizovaný, skladby se vybírají a upravují po vyšetření sluchu a laterality konkrétního klienta. Stimulace je tak upravena na míru obtížím daného jedince.

JIAS stimulace má pozitivní vliv na rozvoj:

  • komunikačních dovedností
  • výslovnosti
  • porozumění řeči
  • čtení a psaní
  • koncentrace a řízené spolupráce
  • zapamatování si instrukcím
  • sebevědomí a sebedůvěry
  • potlačení přecitlivělosti na zvuky.

JIAS program je tedy určen pro děti i dospělé s nálezem v oblasti řečových a jazykových dovedností, dále osobám se specifickými poruchami učení (dys poruchami) a osobám s poruchami autistického spektra.

Prvním krokem pro účelnou terapii je prvotní vyšetření klienta. Po rozhovoru s klientem, či rodiči, se provádí vyšetření sluchu a test laterality. Na základě těchto údajů je vytvořen hudební set pro daného jedince i s přesnými instrukcemi, jak jednotlivé skladby poslouchat a po jak dlouhou dobu. Poslech jednotlivých skladeb většinou nepřesahuje 10 minut a jednotlivý hudební set je aplikován po několik týdnů. Po této době dochází ke kontrole a opětovnému vyšetření sluchu. Na základě těchto údajů se stanovuje další postup terapie.

Pro vytvoření individualizovaného poslechového programu je potřeba projít vstupním vyšetřením, které stojí 1500 Kč a hradí se v hotovosti v Poradenství Kopretina oproti vystavení dokladu. Na základě získaných údajů poskytovatel JIAS vytvoří poslechový program na míru. Ten může být ve formě CD nosiče, nebo v mobilní aplikaci. Poplatek za vytvoření poslechového programu na CD činí 1500 Kč. V případě mobilní aplikace je cena 1200 Kč. Platba probíhá opět v hotovosti terapeutovi oproti vystavení dokladu. Pro užívání programu pomocí aplikace je nutné zakoupit mobilní aplikaci za cca. 230 Kč v obchodě Google Play, či AppStore. Poslech probíhá skrze uzavřená sluchátka. Poskytovatel programu doporučuje sluchátka AKG K72 a AKG K52, kde se cena pohybuje kolem 800 Kč.