fbpx

Johansenova individualizovaná poslechová stimulace (JIAS)

Johansenova individualizovaná poslechová stimulace (JIAS) je poslechový program, který využívá individuálně frekvenčně upravených hudebních skladeb ke stimulaci mozku. Speciálně zkomponovaná syntetická a instrumentální hudba cíleně podporuje, nebo tlumí určité frekvenční oblasti sluchového spektra. Stimuluji se tak nervové dráhy mozku a zvyšuje počet mozkových synapsí. Program je individualizovaný, skladby se vybírají a upravují po vyšetření sluchu a laterality konkrétního klienta. Stimulace je tak upravena na míru obtížím daného člověka.

JIAS napomáhá v rozvoji…

• komunikačních dovedností
• výslovnosti
• porozumění řeči
• čtení a psaní
• koncentrace a řízené spolupráce
• zapamatování si instrukcím
• sebevědomí a sebedůvěry
• potlačení přecitlivělosti na zvuky

Pro koho je program vhodný?

JIAS program je tedy určen pro děti i dospělé s nálezem v oblasti řečových a jazykových dovedností, dále osobám se specifickými poruchami učení (dys poruchami) a osobám s poruchami autistického spektra.

Průběh terapie

Prvním krokem pro účelnou terapii je prvotní vyšetření klienta. Po rozhovoru s klientem, či rodiči, se provádí vyšetření sluchu a test laterality. Na základě těchto údajů je vytvořen hudební set pro daného jedince i s přesnými instrukcemi, jak jednotlivé skladby poslouchat a po jak dlouhou dobu. Poslech jednotlivých skladeb většinou nepřesahuje 10 minut a jednotlivý hudební set je aplikován po několik týdnů. Po této době dochází ke kontrole a opětovnému vyšetření sluchu. Na základě těchto údajů se stanovuje další postup terapie.

Cena poslechového programu

Pro vytvoření individualizovaného poslechového programu je potřeba projít vstupním vyšetřením, které stojí 1500 Kč a hradí se v hotovosti v Poradenství Kopretina oproti vystavení dokladu. Na základě získaných údajů poskytovatel JIAS vytvoří poslechový program na míru. Ten může být ve formě CD nosiče, nebo v mobilní aplikaci. Poplatek za vytvoření poslechového programu na CD činí 1500 Kč. V případě mobilní aplikace je cena 1200 Kč. Platba probíhá opět v hotovosti terapeutovi oproti vystavení dokladu. Pro užívání programu pomocí aplikace je nutné zakoupit mobilní aplikaci za cca. 230 Kč v obchodě Google Play, či AppStore. Poslech probíhá skrze uzavřená sluchátka. Poskytovatel programu doporučuje sluchátka AKG K72 a AKG K52, kde se cena pohybuje kolem 800 Kč.

Kontakty a objednávání

Pro objednání kontaktujte Mgr. Tomáše Vacka na 734 691 605 nebo jias@poradenstvi-kopretina.cz

error: Content is protected !!