fbpx

Johansenova individualizovaná poslechová stimulace (JIAS)

Johansenova individualizovaná poslechová stimulace (JIAS) je poslechový program, který využívá individuálně frekvenčně upravených hudebních skladeb ke stimulaci mozku. Speciálně zkomponovaná syntetická a instrumentální hudba cíleně podporuje, nebo tlumí určité frekvenční oblasti sluchového spektra. Stimuluji se tak nervové dráhy mozku a zvyšuje počet mozkových synapsí. Program je individualizovaný a upraven na míru obtížím daného člověka.

JIAS napomáhá v rozvoji…

• komunikačních dovedností
• výslovnosti
• porozumění řeči
• čtení a psaní
• koncentrace a řízené spolupráce
• zapamatování si instrukcím
• sebevědomí a sebedůvěry
• potlačení přecitlivělosti na zvuky

Pro koho je program vhodný?

JIAS program je tedy určen pro děti i dospělé s nálezem v oblasti řečových a jazykových dovedností, dále osobám se specifickými poruchami učení (dys poruchami) a osobám s poruchami autistického spektra.

Průběh terapie

Prvním krokem pro účelnou terapii je prvotní vyšetření klienta. Nabízíme dvě možnosti vstupního vyšetření: 

  • Vyšetření formou osobní návštěvy, kdy se provádí vyšetření sluchu (audiometrie, poslechový test) a laterality v Poradenství Kopretina. 
  • Vyšetření prostřednictvím anamnestického telefonického rozhovoru, či jiného online nástroje pro komunikaci (Skype, Google Hangouts, Zoom atd.)

Na základě těchto údajů je vytvořen hudební set pro daného jedince i s přesnými instrukcemi, jak jednotlivé skladby poslouchat a po jak dlouhou dobu. Poslech jednotlivých skladeb většinou nepřesahuje 10 minut a jednotlivý hudební set je aplikován po několik týdnů. Po této době dochází ke kontrole a opětovnému vyšetření sluchu. Na základě těchto údajů se stanovuje další postup terapie. 

Cena poslechového programu

Pro vytvoření individualizovaného poslechového programu je potřeba projít vstupním vyšetřením. Vyšetření formou osobní návštěvy stojí 1500 Kč a hradí se v hotovosti v Poradenství Kopretina oproti vystavení dokladu. Cena za vyšetření prostřednictvím hloubkového rozhovoru na dálku (telefon, nástroje pro online komunikaci) je 800 Kč a hradí se bankovním převodem. Na základě získaných údajů poskytovatel JIAS vytvoří poslechový program na míru. Ten může být ve formě CD nosiče, nebo v mobilní aplikaci. Poplatek za vytvoření poslechového programu na CD činí 1500 Kč. V případě mobilní aplikace je cena 1200 Kč. Platba probíhá při osobní návštěvě v hotovosti, v případě telefonické konzultace bankovním převodem. Pro užívání programu pomocí aplikace je nutné zakoupit mobilní aplikaci za cca. 230 Kč v obchodě Google Play, či AppStore. Poslech probíhá skrze uzavřená sluchátka. Poskytovatel programu doporučuje sluchátka AKG K72 a AKG K52, kde se cena pohybuje kolem 800 Kč.  

Kontakty a objednávání

Pro objednání kontaktujte Mgr. Tomáše Vacka na 734 691 605 nebo jias@poradenstvi-kopretina.cz

error: Content is protected !!