fbpx

Johansenova individualizovaná poslechová stimulace (JIAS)

Johansenova individualizovaná poslechová stimulace (JIAS) je poslechový program, který využívá individuálně frekvenčně upravených hudebních skladeb ke stimulaci mozku. Vychází z výzkumů Alfreda Tomatisa. Speciálně zkomponovaná syntetická a instrumentální hudba cíleně podporuje nebo tlumí určité frekvenční oblasti sluchového spektraStimulují se tak nervové dráhy mozku a zvyšuje se počet mozkových synapsí. Poslechový program je individualizovaný a upravený na míru obtížím daného člověka.

JIAS napomáhá v rozvoji…

• komunikačních dovedností
• výslovnosti
• porozumění řeči
• čtení a psaní
• koncentrace a řízené spolupráce
• zapamatování si instrukcí
• sebevědomí a sebedůvěry
• potlačení přecitlivělosti na zvuky

Pro koho je program vhodný?

JIAS program je určen pro děti i dospělé s nálezem v oblasti řečových a jazykových dovedností, dále osobám se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a osobám s poruchami autistického spektra.

Průběh terapie

Prvním krokem pro účelnou terapii je prvotní vyšetření klienta. Nabízíme dvě možnosti vstupního vyšetření

  • Vyšetření formou osobní návštěvy v Poradenství Kopretina, které se skládá z vyšetření sluchu (audiometrie, poslechový test), vyšetření laterality a anamnestického rozhovoru.  
  • Vyšetření prostřednictvím anamnestického telefonického rozhovoru, či jiného online nástroje pro komunikaci (Skype, Google Hangouts, Zoom atd.).

Na základě těchto údajů je vytvořen hudební set pro daného jedince i s přesnými instrukcemi, jak jednotlivé skladby poslouchat a po jak dlouhou dobu. Poslech jednotlivých skladeb většinou nepřesahuje 10 minut a jednotlivý hudební set je aplikován po několik týdnů. Po této době dochází ke kontrole a opětovnému vyšetření. Na základě těchto údajů se stanovuje další postup terapie. Při poslechu se využívají běžně dostupná uzavřená sluchátka. Poskytovatel programu doporučuje sluchátka AKG K72 a AKG K52.

Délka poslechového programu 

Délka poslechového programu je individuální a záleží na konkrétních obtížích daného člověka. Pro dosažení terapeutického účinku je optimální vytvořit 4 až 6 poslechových setů, přičemž délka každého z nich může být od 6 do 8 týdnů

Cena poslechového programu

Pro vytvoření individualizovaného poslechového programu je potřeba projít vstupním vyšetřením. Nabízíme dvě možnosti vstupního vyšetření:

  • Vyšetření formou osobní návštěvy stojí 1500 Kč a hradí se v hotovosti v Poradenství Kopretina oproti vystavení dokladu. 
  • Cena za vyšetření prostřednictvím hloubkového rozhovoru na dálku (telefon, nástroje pro online komunikaci) je 800 Kč a hradí se bankovním převodem. 

Na základě získaných údajů poskytovatel JIAS vytvoří poslechový program na míru. Ten může být ve formě CD nosiče, nebo v mobilní aplikaci

  • Poplatek za vytvoření poslechového programu na CD činí 1500 Kč. Hradí se v hotovosti při vstupním vyšetření. V případě dálkového vyšetření je částka hrazena bankovním převodem.
  • V případě mobilní aplikace je cena 1200 Kč. Hradí se v hotovosti při vstupním vyšetření. V případě dálkového vyšetření je částka hrazena bankovním převodem. Pro užívání programu pomocí aplikace je nutné zakoupit mobilní aplikaci za cca. 230 Kč.

Kontrolní vyšetření může opět probíhat formou osobní návštěvy nebo na dálku.

  • Cena za osobní návštěvu (audiometrické vyšetření, poslechový test, anamnestický rozhovor) je 1000 Kč. Při kontrolním vyšetření se hradí také poplatek za vytvoření dalšího poslechového setu.
  • Vyšetření prostřednictvím telefonu stojí 800 Kč (anamnestický rozhovor). Při vyšetření je nutné zaplatit částku za vytvoření nového hudebního setu.   

Kontakty a objednávání

Pro objednání kontaktujte Mgr. Tomáše Vacka na 734 691 605 nebo jias@poradenstvi-kopretina.cz

error: Content is protected !!